WAD Glass Coating
เทคโนโลยีใหม่ในการเคลือบสีรถยนต์ ซึ่งสามารถปกป้องสีรถได้ในระดับลึกถึงโมเลกุล ทำให้สีรถยนต์ของคุณจะยังคงสภาพสีเดิมไม่เปลี่ยนแปลง และยังช่วยป้องกันรถยนต์จากการ ทำร้ายจากฝุ่นละอองสิ่งสกปรก แสง รวมถึงมลพิษในรูปแบบต่างๆ ที่ก่อให้เกิดอันตรายกับสีรถยนต์ของคุณได้เป็นอย่างดี
WAD Glass Coating

ผลิตภัณฑ์ Glass Coating ของ Washaddict ผลิตขึ้นโดยบริษัท Tai-Ho-Ko-Hzai (ไทโฮโคไซ) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้นำในด้านการดูแลสภาพรถยนต์และสารเคลือบสี ซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลกทั้งในทวีปเอเชียและอเมริกา นอกจากนี้ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทีมแข่งขันรถยนต์ชั้นนำอย่าง KUNIMITSU (RAYBRIG NSK) เลือกใช้ในการดูแลรถ

Aristo Glass Coating ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพอากาศร้อนชื้น ในแถบภูมิภาคเอเชีย ซึ่งสามารถตอบสนองการดูแลรักษาสีรถยนต์ในสภาพอากาศชองประเทศไทยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด


WAD Glass Coating Aristo glass Coating จึงถือเป็นนวัตกรรมการเคลือบแก้วที่มีคุณสมบัติและประสิทธิภาพดีเยี่ยมและที่สำคัญมีขั้นตอนในการที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน กระบวนการทำงานของการเคลือบแก้วแบบ Aristoglass จะลงน้ำยาด้วยมือจากช่างผู้เชี่ยวชาญ แบบตารางฟุตต่อตารางฟุต โดยจะให้ความละเอียดและสม่ำเสมอมากกว่าการเคลือบแบบพ่น โดยจะใช้ระยะเวลาในการทำงาน 2-4 ชั่วโมง ขึ้นอยู่ตามขนาดของรถ (ไม่รวมเวลาในการเตรียมพื้นผิวสีรถ)

Glass Coating จะผนึกเป็นหนึ่งเดียวกับสีรถยนต์ของคุณด้วยอุณหภูมิปกติภายในเวลา 5-6 ชั่วโมง และใช้เวลาอีก 1 ชั่วโมงในการอบสีรถยนต์จากแสงสปอต์ไลท์ที่ให้อุณหภูมความร้อนคงที่ และจะเพิ่มชั้นความเงางาม ซึ่งจะมีระดับความหนา ทำให้ผลึกแก้วสามารถติดคงทนยาวนานสูงสุดถึง 4 ปี (ทั้งนี้ขึ้นอยู่การสภาพการใช้งานและการดูแลรักษา)

Contact us
Washaddict ตั้งอยู่ที่ The Patio พัฒนาการ ซอย 60 สวนหลวง กทม.
เปิดบริการทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00 - 22.00 น. และ เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00 - 22.00 น.
โทร. 08-6212-5225