WELCOME!
ศูนย์บริการดูแลรถยนต์ครบวงจร บริการ ล้างรถ ขัดเคลือบสี พ่นกันสนิม สปารถยนต์

เปิดบริการทุกวัน
จันทร์-ศุกร์ 10.00 - 22.00 น. เสาร์-อาทิตย์ 08.00 - 22.00 น.
Tel : 08-6212-5225
THE PATIO พัฒนาการ ซอย 602996 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
เทคโนโลยีใหม่ในการเคลือบสีรถยนต์ ซึ่งสามารถปกป้องสีรถได้ในระดับลึกถึงโมเลกุล ทำให้สีรถยนต์ของคุณจะยังคงสภาพสีเดิมไม่เปลี่ยนแปลง และยังช่วยป้องกันรถยนต์จากการ ทำร้ายจากฝุ่นละอองสิ่งสกปรก แสง รวมถึงมลพิษในรูปแบบต่างๆ ที่ก่อให้เกิดอันตรายกับสีรถยนต์ของคุณได้เป็นอย่างดี...
ABOUT WASH ADDICT
ร้านของเราเริ่มต้นจากการรวมตัวของคนกลุ่มหนึ่งที่มีความชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องรถ เรามีความรู้สึกว่า ไม่ว่าจะล้างรถมาสักกี่ครั้ง และ แม้ว่าร้านส่วนใหญ่ มีมาตรฐานที่ดีก็ตาม แต่ก็ยังไม่เป็นที่ถูกใจสักที ด้วยความต้องการ แบบเดียวกันนี้เราจึงรวมตัวกัน เพื่อสร้างร้านล้างที่ทำ ได้ตามใจเราขึ้นมา เป็นร้านบริการอย่างพิถีพิถัน เข้าใจขั้นตอนในการ ทำงานอย่างถูกต้อง มีมาตรฐานสม่ำเสมอ และสร้างพึงพอใจของเจ้าของ รถได้อย่างแท้จริง Wash Addi...